Tuuli Jõesaar, „Meie vana maja. Remondipõnevik“

Petrone Print 2023, 194 lk.

Lugupeetud Tuuli Jõesaar,

Käesoleva pöördumise peamiseks eesmärgiks on avaldada tänu ajaühikute eest, mida täitis teie pehmekaaneline kinnisvara-olmevodevill. Klassikutele viidates tuleb käesoleval hetkel tunnistada, et sai naerda ja sai nutta, täpsemalt viidi kõnealused toimingud läbi vastupidises järjekorras.

Ühtlasi soovin teid noomida kodanike unerežiimi rikkumise ja väljamagamiseks ette nähtud tundide kärpimise eest. Ööpäeva viimasesse veerandisse jäävad tunnid peaksid olema kodanikele ette nähtud tööülesannete täitmisele järgnevaks toitumiseks, rahunemiseks, hügieeniprotseduurideks ja organismi puhkeseisundisse viimiseks, mitte ajakirjaniku kogutud teoste seltskonnas magamisasemes vedelemiseks ning ülemääraselt kõrgenenud meeleolule viitavate helide väljastamises. Selliseid kaasnähte teie nime kandev tekst, mis on avaldatud kassi (!) pildi all, paraku tekitab.

Kas teie tööandja on juba teadlik, et teie kui ajakirjaniku võimete hulka kuulub ka pikemat laadi sidusate, funktsionaalsete, kontemplatiivsete narratiivide tootmine kui seda on üks ajutise loomuga ajaleheartikkel? Kas ta on oma arvamust väljendanud nii suulises, kirjalikus kui finantsinstrumentaalses vormis? Kui ei, siis oleks seltsimehelikul kohtul viimane aeg võtta selles küsimuses seisukoht ning viia sisse vastavad korrektsioonid.

Siiski tuleb möönda, et Petsi teenindamiseks ette nähtud maaüksusele püstitatud ehitiste seisukorra parandamise protsessi läbiviimise kvaliteedi osas tekkinud pretensioonid oleks tulnud lahendada kassast lahkumata. On äärmiselt ebasobiv kutsuda kaaskodanikke üles isemõtlemise teele ja naerda eeskirjade üle, mis on loodud just teiesuguste hälbijate õigel rajal hoidmiseks! Samuti ei ole viisakas jätta lugejad teadmatusse sellest, kuidas suhtub uude vanasse hoonesse ning selle energiaklassi teie leibkonna taim- ja loomkond.

Palun esitatud kriitilistele nootidele reageerida sarnaste trükitoodete lisamisega oma nime juures olevasse lahtrisse riiklikus kataloogis ESTER.

Jätkuvat eelarve tasakaalu soovides, Otti tervitades ning Pootsmani ja Petsi hea sõnaga mälestades,

igavesti teie vana lugeja

Leave a Comment

Scroll to Top